Ø ♥ I D: سلام ساراخانم،امیدم،چت شد ی دفه بدون خبرآف شدی؟ دیدم دستم ب جایی نمیرسه جزاینجا!اومدم ی پیام بذارم،بلکه ی وقتی خوندیش! هرجوری شده بزنگ،کارت دارم،دلمم واست تنگیده.الآن۵تیره،ساعت۱۲.۳۰شب،باگوشی اومدم این پیاموبذارم. ‏۰۹۳۳۵۷۳۷۳۵۷